Uložte svá data a zajistěte si tak, že budou bezpečně archivovaná, dohledatelná, používaná a korektně citovaná. Pro uložení dat je vyžadováno přihlášení. Ukládání dat zahájíte.

Hledejte jazyková data, nástroje a služby v repozitáři LINDAT/CLARIN.

Podívejte se na dostupné nástroje a služby.

LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury poskytuje technické zázemí a pomoc institucím nebo výzkumným pracovníkům, kteří chtějí sdílet, vytvářet a modernizovat své nástroje a data užívaná ve výzkumu v oblasti lingvistiky a dalších souvisejících oblastech. Projekt také poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce byla zachována, propagována a široce dostupná.

LINDAT/CLARIN je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Novinky