Přejít k hlavnímu obsahu

Partneři

Filosofický ústav Akademie věd České republiky

Poslání

  • Poskytovat veřejnosti, studentům a vědeckým pracovníkům unikátní, specializované, pečlivě připravené a obohacené elektronické kolekce, data a služby odpovídající nejnovějším standardům.
  • Podpořit a usnadnit výzkum intelektuálních dějin na základě bohemikálních zdrojů zejména z období středověku a raného novověku.
  • Zpřístupňovat díla významných osobností české filosofie pro studium i bádání s pomocí digitálních metod. 

Hlavní tým

Kontakt