Přejít k hlavnímu obsahu

Partneři

Národní archiv

Poslání

  • Péče o archivní fondy (sbírky), zejména ústředních úřadů, orgánů a institucí.
  • Vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických, historiografie a v příbuzných vědních oborech, plní úkoly ústředního vědecko-výzkumného pracoviště na úseku preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování archiválií, dále v oblasti uchovávání a zpřístupňování nových forem nosičů informací, včetně dokumentů v digitální podobě.
  • Partnerská instituce českého národního uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu (EHRI).

Hlavní tým

Kontakt