Přejít k hlavnímu obsahu

Partneři

Národní knihovna České republiky

Poslání

  • Zpřístupnění digitalizovaných dat v rámci Národní digitální knihovny pomocí exportu metadat do společného portálu a průběžné budování tematických virtuálních sbírek.
  • Ve spolupráci s dalšími knihovnami hledání cest k vylepšení dostupnosti dat prostřednictvím úprav API rozhraní, integrace IIIF standardu či posilování infrastrukturních možností datového úložiště NK ČR.
  • Navazování spolupráce mezi LINDAT/CLARIAH-CZ a mezinárodními sdruženími zabývajícími se oblastí digital humanities (IFLA DH group, LIBER DH group, Alliance of Digital Humanities Organizations apod.).

Hlavní tým

Kontakt