Přejít k hlavnímu obsahu

Národní workshop DARIAH-CZ 2021

Datum: Čtvrtek 21. 10. 2021, online (Zoom)

Programový výbor

  • Jan Hajič (Univerzita Karlova)
  • Barbora Hladká (Univerzita Karlova)
  • Pavel Straňák (Univerzita Karlova)
  • Tomáš Foltýn (Národní knihovna České republiky)
  • Martin Lhoták (Knihovna Akademie věd ČR)

Popis

DARIAH je výzkumná infrastruktura pro umění a humanitní vědy pracující s výpočetními metodami. DARIAH-CZ je součástí infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která je na české cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur.

Cílem jednodenního národního semináře DARIAH-CZ je zvýšit povědomí o národní infrastruktuře pro digitální humanitní vědy a sdílet zkušenosti s budováním výzkumných infrastruktur v jiných evropských zemích i s budováním infrastruktury DARIAH-EU ERIC na evropské úrovni. Program workshopu se bude zabývat rozsáhlou škálou témat souvisejících jak s budováním infrastruktury, tak s jejím využitím ve výzkumu.

Seminář se bude konat v angličtině, registrace je zdarma. Pro účast na akci je nutné se zaregistrovat zde.

Program

9:10-9:15 UVÍTÁNÍ Martin Lhoták, Národní koordinátor DARIAH-CZ (Knihovna AV ČR a Univerzita Karlova, Praha, Česká republika)

9:15-11:00 MEZINÁRODNÍ SEKCE (předseda: Martin Lhoták)

9:15-9:20 Jan Hajič, předseda LINDAT/CLARIAH-CZ (Univerzita Karlova, Praha, Česká republika)
Přivítání

9:20-10:00 Jennifer Edmond, DARIAH-EU ERIC Director (Trinity College Dublin, Irsko)
Superdálnice pro vesnice? Výzkumná infrastruktura DARIAH pro umění a humanitní vědy tehdy, nyní i v budoucnu

Anotace: Tato přednáška se bude zabývat základy současných konceptualizací výzkumné infrastruktury a tím, jak mohou být využity pro někdy odlišné potřeby umění a humanitních věd. Zaměří se zejména na to, jak konsorcium DARIAH ERIC tento výklad realizuje a jak přináší hodnotu institucím i jednotlivcům v celé Evropě.

10:00-10:30 Edward Gray, národní koordinátor DARIAH-EU (Huma-Num, Paříž, Francie)
Co pro vás může udělat DARIAH Central? Koordinační úřad DARIAH a výzkum v oblasti podpory umění a humanitních věd v Evropě

Anotace: Tato přednáška bude zkoumat způsoby, jakými ústřední kancelář DARIAH pomáhá podporovat výzkum v celé Evropě a dotýká se akcí pro národní i místní výzkumné infrastruktury, jakož i příležitostí pro jednotlivé výzkumné pracovníky. Poskytne konkrétní příklady toho, co DARIAH může a udělal pro výzkum v oblasti umění a humanitních věd, počínaje odbornou přípravou a vzděláváním, přes finanční podporu, logistickou pomoc a vytvoření prostoru, kde se výzkumní pracovníci mohou setkávat a vyměňovat si informace.

10:30-11:00 Walter Scholger, rakouský národní koordinátor pro DARIAH-EU a CLARIN ERIC (University of Graz, Rakousko)
Silnější dohromady - konsorcium CLARIAH-AT rakouských zúčastněných stran v oblasti digitálních humanitních věd

Anotace: CLARIAH-AT je konsorcium rakouských univerzit a výzkumných institucí, které koordinuje a řídí rakouské aktivity v evropských výzkumných infrastrukturách ESFRI CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Konsorcium sdružuje rakouské instituce s příslušnými odbornými znalostmi v oblasti výzkumu, vývoje a výuky v oblasti digitálních humanitních věd, jakož i v oblasti zřizování a udržitelného fungování výzkumných (datových) infrastruktur, které rovněž hrají aktivní úlohu v rakouském rozvoji digitálních humanitních věd a při zřizování a rozšiřování technických a sociálních infrastruktur pro humanitní vědy obecně.

11:00-11:15 BREAK

11:15-12:45 MEZINÁRODNÍ SEKCE (předseda: Pavel Straňák)

11:15-11:45 Nanette Rissler-Pipka, národní koordinátor DARIAH-DE (Göttingenská státní a univerzitní knihovna, Německo)
Zajímavosti a výzvy: krajina služeb v DARIAH-DE a CLARIAH-DE

Anotace: DARIAH-DE je jedním z počátečních národních uzlů konsorcia DARIAH-ERIC a pokračovalo prostřednictvím financování projektů ze strany spolkového ministerstva školství a výzkumu ve třech fázích od roku 2011 do roku 2019. Během tohoto dlouhého období bylo vytvořeno a udržováno mnoho důležitých služeb. Kromě vlastní výroby a tvorby nových služeb byl vypracován koncept měření životního cyklu a dopadu každé služby. V roce 2019 se DARIAH-DE částečně sloučila s CLARIAH-DE a jako operativní spolupráce s většinou původních partnerů pokračovala až do roku 2021. Výzvy udržitelnosti, změny programů financování a vysoce dynamické a heterogenní komunity nás vedou do vzrušující budoucnosti.

11:45-12:15 Erzsébet Tóth-Czifra, DARIAH-EU Open Science Officer (DARIAH EU Office, Berlin, Germany)
Otevřená věda, EOSC a DARIAH

Anotace: Mít vizi a silný závazek otevřeného výzkumu bylo pro DARIAH vždy důležité, protože přináší kolaborativní a inovativní prostředky digitálně povoleného výzkumu. Jelikož se postupy otevřené vědy stávají ústřední podmínkou financování výzkumu, je ještě důležitější vytvořit specializovaný diskurz a komunitní postupy kolem kultury otevřeného výzkumu, protože to dává smysl v uměleckých a humanitních oborech. Prezentace si klade za cíl nastínit oborově specifické, přesto široce interoperabilní modely otevřené vědy vycházející z komunitních praktik umění a humanitních věd. Ukáže, jak aktivity otevřené vědy v DARIAH-EU budují otevřenou agendu výzkumu umění a humanitních věd, která je pevně zakotvena v disciplinárních realitách. To zahrnuje:

  • Poskytování silných hlasů pro výzkumné komunity v oblasti umění a humanitních věd, které budou vyslyšeny v diskusích o evropské a národní politice výzkumu, se zvláštním zaměřením na hodnocení kariéry.
  • Podporu našich komunit v navigaci v tomto celém novém světě a poskytování otevřené vědy ve všech profesních fázích a úrovních odborných znalostí.
  • Zviditelnění příspěvků umění a humanitních věd do kultury otevřeného výzkumu uvnitř i vně výzkumných komunit umění a humanitních věd.
  • Usnadnění přístupu k údajům o kulturním dědictví.
  • Budování infrastrukturních komponent, které umožňují otevřené výzkumné postupy napříč uměleckými a humanitními obory.

12:15-12:45 Martin Wynne, národní koordinátor UK pro CLARIN (The Bodleian Libraries, University of Oxford, UK)
Čtyřicet pět let Oxfordského textového archivu: od magnetických pásek po CLARIN-UK

Anotace: Oxfordský textový archiv sbírá digitální zdroje a dává je k dispozici výzkumným pracovníkům v humanitních oborech čtyřicet pět let . Archiv byl spuštěn v roce 1976 a je nejstarším nepřetržitě existujícím digitálním textovým úložištěm. Raná práce zahrnovala vytvoření Oxfordského konkordančního programu a použití Kurzweil ova stroje pro zadávání dat pro digitalizaci textů. OTA pokračoval řadou důležitých technologických a institucionálních změn a nyní má roli důvěryhodného úložiště v rámci digitální výzkumné infrastruktury ve Velké Británii a jako centra CLARIN. Tato diskuse se zaměření na některá klíčová ponaučení z tohoto období a vysvětlí současný stav a ambice CLARIN-UK.

12:45-13:45 BREAK

13:45-15:00 NÁRODNÍ SEKCE (předsedkyně: Barbora Vidová Hladká)

13:45-14:10 Jan Hajič, předseda LINDAT/CLARIAH-CZ (Univerzita Karlova, Praha, Česká republika)
Informace o aktuálním stavu LINDAT/CLARIAH-CZ

Anotace: LINDAT/CLARIAH-CZ je rozsáhlá výzkumná infrastruktura založená jako LINDAT/CLARIN v roce 2010. Je součástí sítí konsorcií CLARIN ERIC a DARIAH ERIC a je také společností založenou na cestovní mapě LRI České republiky. Od roku 2019 funguje v současné podobě jako konsorcium 11 nezávislých institucí, mezi nimiž jsou univerzity, ústavy České akademie věd a národní instituce jako Národní knihovna, Národní filmový archiv a Národní galerie. Hlavním cílem projektu LINDAT/CLARIAH-CZ je sloužit výzkumným pracovníkům a pedagogům ve všech humanitních oborech poskytováním dat, nástrojů a služeb užitečných pro jejich výzkum nebo výuku. Kromě toho LINDAT/CLARIAH-CZ poskytuje řadu nástrojů pro jazykový výzkum a vývoj jazykové technologie a jejích aplikací (jako je strojový překlad) - nejen pro výzkumné pracovníky, ale také pro obchodní podniky a veřejné instituce.

14:10-14:35 Pavla Horčáková, Václava Horčáková (Historický ústav Akademie věd ČR, Praha, Česká republika)
Bibliografie dějin zemí českých

Anotace: Bibliografie dějin Českých zemí je kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. BDČZ poskytuje veřejný bezplatný přístup do databází Historického ústavu AV ČR (biblio.hiu.cas.cz).

14:35-15:00 Pavel Ircing (Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika)
Fulltextové vyhledávací rozhraní pro Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies

Anotace: TBD

15:00-15:15 BREAK

15:15-16:30 NÁRODNÍ SEKCE (předseda: Tomáš Foltýn)

15:15-15:40 Pavel Straňák (Univerzita Karlova, Praha, Česká republika)

Power of APIs for Integration of LINDAT Services
Anotace:
Prokazujeme integraci vybraných služeb NLP (language-analysing) do různých platforem, demonstrujeme, jak API REST webových služeb LINDAT poskytuje velkou flexibilitu způsobů a prostředí, ve kterých lze službu využívat. Abychom to dokázali, představíme integraci v přepínači jazykových zdrojů CLARIN (https://switchboard.clarin.eu), v výkonném systému řízení pracovních toků LAPPS Grid Galaxy (http://galaxy.lappsgrid.org) a v desktopovém operačním systému, který usnadňuje použití přímo v nativních desktopových aplikacích.

15:40-16:05 Martin Lhoták, zástupce ředitele pro výzkum a vývoj a technologie (Knihovna České akademie věd, Praha, Česká republika)
DL4DH – Digitální knihovny pro digitální humanitní vědy – nové řešení pro získávání dat z digitálních knihoven

Anotace: Téměř každá centrální nebo velká knihovna ukládá velké množství dat v digitální podobě. Data jsou obvykle popsána vysoce kvalitními metadaty, která umožňují procházení těchto sbírek, vytváření různých virtuálních výstav atd. Jsou uložena v digitálních knihovnách nebo různých úložištích, jejichž design a základní funkce jsou primárně určeny právě pro prohlížení obsahu. Aby se zvýšila úroveň jejich použitelnosti pro speciální výzkumnou skupinu datových vědců, je třeba obohatit metadata a vyvinout příslušná rozhraní pro extrakci dat, aby byla heuristická část výzkumu efektivnější než dnes. Cílem představeného projektu DL4DH je navrhnout sadu nových funkcí a nezávislých nástrojů, které umožní rozsáhlými postupy dolování dat v digitálních knihovnách pokrýt potřeby výzkumných pracovníků v oblasti digitálních humanitních věd.

16:05-16:30 Jan Hajič, předseda LINDAT/CLARIAH-CZ (Univerzita Karlova, Praha, Česká republika)
LINDAT/CLARIAH-CZ plány rozvoje

Anotace: LINDAT/CLARIAH-CZ se neustále snaží zlepšit své služby a datové nabídky jak v oblasti jazykových technologií, tak v oblasti digitálních humanitních věd. Po jeho výrazném rozšíření v roce 2019, kdy se k tomuto infrastrukturnímu úsilí připojilo mnoho nových institucí, které mají co nabídnout v oblasti digitálních humanitních věd, začala společnost LINDAT/CLARIAH-CZ hledat další obory, konkrétně v oblasti výzkumu holokaustu. Cílem je připojit se k úsilí o holokaust v Centru pro vizuální historii Malach, které bylo založeno také v roce 2010 a nyní je součástí LINDAT/CLARIAH-CZ, s rozsáhlejší činností českého konsorcia EHRI pod vedením prof. Frankl a Masarykovy ústavy a Archiv České akademie věd. Po úspěšném hodnocení mezinárodní porotou dojde v roce 2023 k doplnění čtyř nových institucí. V rozhovoru budou představeny také některé nové činnosti v jiných oblastech digitálních humanitních věd a při zlepšování datasetů, nástrojů a služeb souvisejících s LINDAT/CLARIAH-CZ Language Technology.

16:30 Závěr