Mnichovská dohoda

 

Online kolekci MNICHOVSKÁ DOHODA tvoří 35 zpravodajských materiálů filmové společnosti Aktualita z období let 1937-1938. Kolekce se tematicky soustředí na politické a společenské dění probíhající v Československu v období září a října 1938, tedy v době před a po podepsání mnichovské dohody mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa nacistickému Německu. Kolekce kromě bezprostředních důsledků mnichovského diktátu mapuje i stav, který mu předcházel, a který charakterizovaly intenzivní přípravy na hrozící válečný konflikt. Mezinárodní situaci pak prezentuje 7 zpravodajských šotů tematicky provázaných reakcemi zahraničí na dění v Československu.

32 zpravodajských šotů určených pro distribuci v dobových kinech doplňují 3 případy tzv. denních prací, tj. střihovým zásahem neupravených filmových materiálů, natočených při příležitosti významných veřejných událostí. Jedná se o materiál pořízený při celonárodní demonstraci proti odtržení Sudet 22. září 1938 v Praze, a veřejný projev předsedy vlády arm. gen. Jana Syrového z téhož dne.

Události předmnichovského období jsou prezentovány šoty věnovanými významným událostem i všednímu životu v zemi. Kromě výzvy občanů k dobrovolnému dárcovství krve a přispění k Půjčce na obranu státu pro účely modernizace Československé armády, můžeme vidět pražské děti při hře v plynových maskách či vzpomínku prvního výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka. Oficiální události jsou zastoupeny reportáží ze slavnosti starých selských rodů Opatrných a Mudrů 15. května 1938 v Líšné u Zbiroha, záběry z nástupu československého vojska na hranice u západočeského Chebu po 20. květnu 1938, šotem zachycujícím návštěvu prezidenta Edvarda Beneše na letišti větroňů v Rané u Loun, záběry z návštěvy Edvarda Beneše a ministra Františka Machníka v Táboře 21. května 1938, zahájením VI. jubilejní dělnické, živnostenské a hospodářské výstavy v Plzni, a reportáží z manifestace za jednotu ČSR 6. června 1938 v Bratislavě.

Stanoviska politiků k budoucnosti země zaznívají v záznamu projevu poslance Národního shromáždění Rudolfa Berana z 9. prosince 1937, v projevu arm. gen. Jana Syrového při jmenováním do funkce předsedy vlády 22. září 1938, kde také reaguje na celonárodní demonstraci za jednotu Československa před budovou Parlamentu, a nechybí ani záznam projevu prezidenta republiky Edvarda Beneše ze dne 10. září 1938, v němž vyzývá občany ke klidu a víře v budoucnost, ani prezidentův projev k německé menšině v Československu pronesený v německém jazyce.

Dobový mezinárodní politicko-společenský kontext ilustrují záběry z jednání československých politiků s francouzským ministrem zahraničí Yvonem Delbosem 15. prosince 1937 v Praze, reportáž z návštěvy šéfredaktora deníku vatikánského svatého stolce Osservatorio Romano Giuseppa Dalla Tórre v Československu, z návštěvy delegace Americké Slovenské ligy u Edvarda Beneše 30. května 1938, šot z 16. světového kongresu PEN klubů 26. - 30. června 1938 v Praze, reportáž věnovaná průběhu tzv. Runcimanovy mise v Československu, projev amerického publicisty Eddy Sherwooda o statečném postoji československého národa a projev poslance Wenzela Jaksche o možnostech soužití Čechů a Němců.

Poslední část je zastoupena záběry z demobilizace Československé armády po 9. říjnu 1938, obrazy z dění na nově vytvořené československo-německé hranici po odstoupení pohraničních oblastí Německu, slovenských Košic před připojením k fašistickému Maďarsku na základě rozhodnutí Vídeňské arbitráže a reportáží z Poličky před německým záborem 10. října 1938. Všední život ilustrují záběry provizorního přebývání českých železničářů po záboru pohraničí v odstavených železničních vagonech, návštěvy politiků Rudolfa Berana a Vladislava Klumpara ve sběrném táboře uprchlíků ze Sudet či veřejné sbírky pro uprchlíky. Politický aspekt je prezentován záběry z abdikace prezidenta Edvarda Beneše z úřadu 5. října 1938, jeho posledním projevem k občanům a volbami do autonomního slovenského zákonodárného sboru druhé Česko-Slovenské republiky v prosinci 1938.

Recent Submissions

View more