Přejít k hlavnímu obsahu

Často kladené dotazy k repozitáři LINDAT/CLARIAH-CZ

Repozitář
Uložit a aktualizovat
Licence
Citace

Co je repozitář?

Repozitář je knihovna pro jazyková data a nástroje na zpracování textu. Umožňuje

 • vyhledávání dat a nástrojů a jejich snadné stažení a
 • ukládání dat uživatelem s jistotou bezpečného uložení - všichni je mohou najít, používat i správně citovat (čímž uživatel získá příslušný kredit).

Proč bych měl ukládat data do vašeho repozitáře?

 • Je to zadarmo a vysoce bezpečné.
 • Respektujeme vaše licence. Podporujeme myšlenku "data zdarma" (Open Access) a věříme, že je prospěšná nejen uživatelům dat, ale i jejich poskytovatelům. Nicméně pracujeme také s více či méně uzavřenými daty - repozitář poskytuje mechamismus podepisování licencí jako podmínku stahování dat; pokud takový mechanismus nutně potřebujete, je možné jej použít.
 • Data jsou široce dostupná a indexovaná, takže dostanete maximální kredit za vaši práci s přípravou dat (Google Scholar, VLO, DataCite, OLAC, Data Citation Index, arXive).
 • Data lze snadno citovat. Poskytujeme ready-to-use citace na jeden klik v BibTex formátu, v RIS formátu a dalších populárních citačních formátech. Všechny citace obsahují stálý odkaz vytvořený z trvalých ("perzistentních") identifikátorů (pro PID používáme systém Handle). Tyto PID identifikátory jsou i z hlediska budoucnosti bezpečné.
 • Pro některá data, např. text, korpusy nebo anotované korpusy, nabízíme dodatečné služby, jako fultextové textové hledání nebo vyhledávání ve stromových strukturách (treebancích) pomocí speciálních dotazů.

Proč bych měl ukládat nástroje do vašeho repozitáře?

 • Viz "Proč bych měl ukládat data do repozitáře?" Vše, co se vztahuje na data, platí i pro nástroje.
 • Stačí, když s naším repozitářem propojíte (jednodychým URL odkazem) svůj systém pro kontrolu verzí (svn, git), je-li veřejně přístupný. Můžete také odkazovat na svou stránku projektu nebo stránku, na níž máte demo.

Musím si vytvořit účet, abych mohl stahovat nebo ukládat data?

 • Bez jakýchkoli problémů si můžete stáhnout data a nástroje s licencí, která umožňuje bezplatné a volné sdílení. Pouze si přečtěte licenci a stahujte. To se týká všech dat s licencí Creative Commons a dat s lincencí s otevřeným přístupem.
 • Pro stahování dat a nástrojů, které vyžadují podepsání licence, se musíte přihlásit. Přihlásit se musíte také v případě, že chcete vložit příspěvek (datovou položku). Pokud jste z akademického prostředí, pravděpodobně nebudete ani potřebovat nový účet.
 • Klikněte na "Přihlásit se" a vyhledejte svou akademickou instituci. Pro přihlášení můžete použít libovolný účet s poskytovatelem identity, který je členem EduGAIN federace a je v našem seznamu.
 • Dejte nám vědět, pokud nemáte akceptovaný nebo platný akademický účet.

Jak se přihlásit?

Jsme velice rádi, že využíváte naše služby a že chcete získat další zkušenosti získáním účtu. V zásadě jsou dvě možnosti: námi preferovaná a pro vás pohodlnější je možnost přihlásit se institucionálním účtem; druhá možnost je vytvořit si lokální účet. Níže jsou uvedeny podrobnější pokyny.

1. Institucionální přihlášení

Při institucionálním přihlášení se de facto přihlašujete přes pro vás dobře známou stránku vaší instituce s přihlašovacími údaji, které znáte.  Ovšem celý proces je trochu složitější  - vy iniciujete přihlášení do naší služby, následně jste přesměrováni do vaší instituce a pouze v případě úspěšného přihlášení jste přesměrováni zpět do naší služby.  Vaše instituce má roli jakéhosi zástupce pro služby dostupné ve všech centrech CLARIN. 

Login

2. Vaše instituce není v seznamu

Pokud není vaše instituce v seznamu (a prosím hledejte pečlivě, může tam být např. pod anglickým jménem), preferujeme, abyste si založili účet přes  CLARIN. Po založení účtu se budete moci přihlásit přes instituci  "Clarin.eu website account".

3. Lokální účty

Prostřednictvím lokálního účtu se můžete přihlásit pouze k jedné službě, a sice k té jedné jediné, kterou požadujete. Jakmile objevíte v naší infrastruktuře jinou službu, budete muset opakovaně žádat o účet. Totéž platí pro služby  v ostatních zemích EU - budete muset žádat a žádat a žádat.  Pokud uvažujete pouze o jedné službě, nemusíte o lokálním účtu přemýšlet jako o zátěži. Ale pokud zohledníte celou infrastrukturu, budete si muset pamatovat kombinaci login/heslo pro každou nabízenou službu.  Pokud jste přesvědčeni, že to je to, co potřebujete, nebo máte nějaký jiný důvod, proč chcete mít lokální účet, kontaktujte naši Linku podpory.

Accounts

4. Odkud se můžete přihlásit k našim službám

Poskytovatel služeb LINDAT/CLARIAH-CZ je členem několika organizací, včetně  CLARIN SPFeduGAIN, proto, aby zajistil celosvětový přístup ke zdrojům LINADT/CLARIAH-CZ. Bohužel některé z těchto organizací negarantují, že jejich uživatelé budou skuteční lidé (např.  můžete sledovat účet přes  e-mail, ale ne přes osobu). My se snažíme udržovat naše služby co nejotevřenější, ale existují případy (např. podpis licencí v našem repozitáři), kde anonymní uživatelé nejsou povoleni.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyloučit uživatele z testovacích systémů IdP (Identity Provider) nebo ze systémů IdP, které umožňují vytvořit účet bez jakékoli kontroly identity. 

Blokujeme následující systémy IdP:

 • https://openidp.aco.net/saml
 • https://idp.protectnetwork.org/protectnetwork-idp
 • https://mojeid.cz/saml/idp.xml
 • https://umbrellaid.org/idp/shibboleth
 • každý z kategorie http://refeds.org/category/hide-from-discovery

Zde je ilustrace implementace v shibboleth  (část z shibbolet2.xml)

Shibboleth

5. Odhlášení je pouze na úrovní aplikace

Pokud kliknete na tlačítko Odhlášení v kterékoli z našich aplikací, budete odhlášeni pouze z této aplikace; relace sp a relace idp jsou stále aktivní. V praxi to znamená, že když se pokusíte znovu přihlásit, nemusíte být schopni si vybrat idp (to, které jste použili naposledy, je uloženo), nebo nemusíte být vyzváni k zadání uživatelského jména/hesla na vaší idp stránce (pokud vyberete stejné idp, sytém idp si vás určitou dobu pamatuje). Na stránce Shibboleth wiki můžete získat více informací o tom, proč je obtížné realizovat celkové odhlášení. 

Pokud potřebujete svůj počítač používat (např.  k prezentaci), použijte anonymní režim prohlížeče nebo zavřete prohlížeč (ne pouze kartu); navíc můžete požadovat odstranění cookies.

Ukáže se mi chyba při přihlašování

Máte-li problém s přihlášením, dejte nám prosím vědět přes naši Linku podpory.

Čas od času (obvykle jste-li první, kdo se přihlašuje přes svou domovskou instituci), můžete vidět následující chybu "Ověřování bylo úspěšné; nicméně váš poskytovatel identity neposkytl ani váš e-mail, eppn ani požadované id." To znamená, že vaše domovská instituce nám o vás neposlala dostatek údajů, na jejichž základě bychom pro vás mohli provozovat naše služby. Uvedené údaje žádáme proto, abychom vás chránili. Požadujeme pouze email a řídíme se Kodexem chování pro ochranu dat, který nám pomáhá přesvědčit vaši domovskou instituci. Vaše osobní údaje v žádném případě nejde zneužít.

Máte-li účet u více poskytovatelů a přihlásíte-li se pokaždé s jiným, může se zobrazit následující chyba "Váš e-mail je již spojen s jiným uživatelem." Prosím, zkuste používat vždy stejného poskytovatele, pokud to není možné, dejte nám vědět a my změníme jeho výchozí nastavení.

Jaké příspěvky přijímáte?

Přijímáme jakákoli jazyková data a/nebo NLP data a nástroje: korpusy, anotované korpusy, slovníky, ale také natrénované jazykové modely, parsery, taggery, systémy strojového překladu, jazykové webové služby apod. Přísně nevyžadujeme, abyste nahráli samotná data, i když je to vždy lepší udělat. V případě potřeby, si můžete uložit pouze samotná metadata. Podporujeme také podpis licence on-line cestou pro okamžitou možnost získání zdrojů s omezenou dostupností.

Při nahrávání jazykových zdrojů zkuste prosím použít některý z doporučených formátů, uvedených v LRT Standardech.

Proč upřednostňujete skutečné autory před institucemi?

Není to o kontaktu, je to věc citací, kreditu a důvěry. Proto máme samostatná metadata pro autory a pro kontaktní osoby. Kontakt na "institucionální" Linku podpory pro vaše data je skvělý, ale zároveň je nutné citovat autory dat a vědeckých prací. Náš repozitář dává přednost přímým citacím dat (https://doi.org/10.25490/a97f-egyk). Proto jim udělujeme PID identifikátory, vytváříme formátované citace atd. To je také důvod, proč chceme v metadatech mít přímo autory dat. Ti získají citace svých děl a ostatní vědci zas na oplátku budou vědět, na čí práce spoléhají.

Jaký je životní cyklus položek v repozitáři?

Nově vložené příspěvky

Jakmile příspěvek vložíte, je zařazen do kolekce všech vložených příspěvků. Příspěvek zatím není veřejně přístupný a čeká, až ho redaktor schválí (nebo zamítne).

Příspěvky procházející kontrolou

Úkolem redaktora repozitáře je ověřit, zda příspěvek splňuje naše požadavky ohledně kvality a úplnosti metadat, konzistence souboru(ů) s daty a ohledně práv k duševnímu vlastnictví (IPR). Redaktor může příspěvek autorovi (vkladateli příspěvku) vrátit a popíše mu, jaké změny v příspěvku požaduje. Tento krok se opakuje, dokud redaktor příspěvek neschválí. Ze schváleného příspěvku se pak stane příspěvek publikovaný.

Publikované příspěvky

Publikovaný příspěvek získá PID (trvalý "perzistentní" identifikátor), který se používá pro reference a citace, např. http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0022-F59C-8. LINDAT repozitář zajistí, že PID (přesněji řečeno, pro PID používáme http proxy) vždy povede na platnou webovou stránku (i v případě, že současná infrastruktura serveru bude změněna nebo přesunuta jinam).

Publikované příspěvky jsou k dispozici v našem vyhledávacím rozhraní, v režimu prohlížení. Metadata všech datových položek jsou zpřístupněna obecným internetovým vyhledávačům a jsou také k dispozici prostřednictvím protokolu OAI-PMH (mnohé instituce využívají náš repozitář právě pro získání a agregaci uložených metadat), např. http://catalog.clarin.eu/vlo/). Prostřednictvím protokolu OAI-ORE jsou k dispozici rovněž datové soubory veřejných příspěvků (pro data s omezeným přístupem viz níže Příspěvky s omezeními).

Mazání a úprava publikovaných příspěvků

O vymazání publikovaných příspěvků může požádat kdokoli; ale jednotlivé žádosti budou vyhodnocovány případ od případu. Vyhrazujeme si právo ponechat metadata publikovaných příspěvků k dispozici v případě, že neexistuje žádný zvláštní důvod, proč je odstranit. Takový postup by byl proti pojetí persistentních identifikátorů - PID. Všechny identifikátory PID zůstávají i po vymazání příspěvku k dispozici přes systémové rozhraní OAI-PMH, i když pak lze získat jen informaci o tom, že příspěvek byl vymazán.

Přes naši Linku podpory umožňujeme provést drobné změny v příspěvcích (např. opravu překlepů v dokumentaci). I zde záleží na konkrétním případu a rozsahu změny. Pokud jde o větší změny, vkladatel příspěvku je obvykle vyzván, aby předložil novou verzi příspěvku. Zároveň zařídíme, aby z metadat původní položky vedl odkaz na novou verzi, a původní položka bude pak označena jako "zastaralá".

Příspěvky s omezeními

Pokud není možné, obvykle z důvodu nejasného nebo omezeného právního statusu části dat, která ukládáte do repozitáře, přiřadit datům nebo nástroji otevřenou licenci, je možné dohodnout takovou restriktivní (omezenou) licenci, která bude vyžadovat explicitní souhlas uživatele s jejími podmínkami. Zdůrazňujeme, že toto nelze aplikovat na metadata položky - ta jsou vždy veřejně a otevřeně dostupná. Podporujeme tedy i takové restriktivní licence pro balíčky souborů s daty, které vyžadují před stahováním "elektronický podpis." Tyto elektronické podpisy uchováváme pro případy sporů o porušení práv k duševnímu vlastnictví.

Podívejte se na licence, které jsou v současné době k dispozici, nebo kontaktujte naši Linku podpory, pokud budete chtít nějakou speciální licenci přidat.

Podporujeme také (dočasné) embargo na balíčky souborů s daty, což znamená, že je zpřístupňujeme veřejnosti až po určité době, kterou můžete při vkládání nastavit.

Jaký je vlastní postup ukládání dat a jejich archivace?

V průběhu ukládání digitálních jazykových zdrojů do repozitáře procházejí data kurátorským procesem s cílem zajistit jejich kvalitu a konzistenci. Pomůžeme vám při plnění nezbytných požadavků na dlouhodobou archivaci zdrojů. Data musí být především opatřena metadaty ve standardních formátech přijatých příslušnými komunitami; musí být opatřena perzistentními identifikátory (PID), musí u nich být vyřešeny otázky práv k duševnímu vlastnictví, musí být opatřena jasnými prohlášeními ohledně udělování licencí a také musí být správně ošetřeno, pokud jste vkládaná data vytvořili za použití dalších zdrojů. Vkladatel musí elektronicky podepsat licenci (smlouvu) o ukládání dat, čímž potvrzuje, že je držitelem práv k datům, a že má právo udělovat práva uvedená v licenci přiřazené k těmto datům vkladatelem. Jakmile jsou data po kontrole uložena v repozitáři, je jim přiřazen PID jako trvalý odkaz.

Ukládat data mohou jen ověření uživatelé. Pokud nemůžete najít svou domovskou organizaci v dialogovém okně 'Přihlásit se' - 'Seznam organizací', pak se zaregistrujte na clarin.eu a za pomoci "clarin.eu website account" se autentizujte (nalogujte). Pokud nemůžete použít žádnou z uvedených autentizačních metod nebo pokud narazíte na problém, neváhejte nás kontaktovat na Lince podpory a my pro vás vytvoříme místní účet.

Návod níže popisuje přidání nového záznamu, pokud nahráváte novou verzi záznamu dostupného v repozitáři, jsou k dispozici detailnější instrukce.

Krok 1: Přihlášení

Chcete-li zahájit vložení nové datové položky, musíte se nejprve přihlásit. Klikněte na 'Přihlásit se' pod 'Můj účet' v menu na pravé straně.

Menu Přihlásit se

Krok 2: Zahájení vkládání nové položky dat

Nyní máte novou položku v menu 'Uložení dat' pod 'Můj účet'. Klikněte na 'Uložení dat' a přejděte na obrazovku pro uložení dat.

Menu Uložení dat

Nyní byste měli být na hlavní stránce pro uložení dat, kde se můžete dívat na svá neúplná/archivní uložená data. Klikněte na odkaz 'Zahájit nové uložení dat' pro zahájení vkládání nové datové položky.

Zahájení vkládání dat

Krok 3: Vyberte druh dat

Zahájili jste vkládání nové položky dat. V následujících několika krocích budete poskytovat podrobnosti o nové položce a nahrávat vaše soubory s daty. Nejprve vyberte druh dat, která chcete uložit.

Informace o vkládaných datech

Klikněte na jedno z tlačítek, např. 'Korpus'. Pokračujte podáním základních informací, jako je název vkládané položky. Klikněte na 'Další' pro pokračování.

Krok 4: Popište svou vkládanou položku

V následujících dvou krocích poskytnete víc detailů o své položce. Nejprve popište osoby, organizaci a projekty spojené s vkládanou datovou položkou.

Popis vkládané datové položky - osoby a organizace

Dále přidejte svůj popis, vyplňte jazyk atd.

Popis vkládané datové položky - detaily zdroje

Po vyplnění potřebných informací klikněte na tlačítko 'Další' pro nahrání souborů.

Krok 5: Nahrávání souborů

V tomto kroku budete nahrávat soubory, které jsou součástí vámi ukládaných dat. Pokud žádné soubory nemáte, můžete tento krok přeskočit kliknutím na 'Další'. Soubory lze přidat kliknutím na tlačítko 'Procházet' nebo můžete soubory přetahovat do šedé oblasti s textem 'Přetáhněte soubory sem'.

Nahrávání souborů

Výběrem nahrávání souborů se otevře dialogové okno, v němž můžete zadat popis každého souboru. Chcete-li zahájit nahrávání souboru, klikněte na tlačítko 'Začít nahrávání'.

Jakmile je nahrávání souboru(ů) ukončeno, zmáčkněte tlačítko 'OK' pro uzavření dialogového okna. Nyní můžete buď přidat další soubory nebo můžete smazat či upravit již ty nahrané. Jakmile práci s datovými soubory dokončíte, stiskněte tlačítko 'Další' a můžete pokračovat výběrem licence.

Krok 6: Výběr licence

Pokud nahrajete alespoň jeden soubor, musíte v tomto kroku vybrat licenci, pod kterou chcete, aby byla vaše data distribuována (data bez licence jsou nepoužitelná, protože uživatel by nevěděl, za jakých podmínek je může používat!) Prosím přečtěte si pečlivě Smlouvu o distribuci dat a klikněte na červené políčko na znamení souhlasu se smlouvou (po kliknutí červené políčko zezelená).

Licence ke smlouvě o distribuci dat

Jakmile se rozhodnete pro příslušnou licenci, vyberte ji z rozevíracího (dropdown) seznamu.

Výběr licence

nebo použijte OPEN License Selector, který vám pomůže vybrat licenci kladením otázek týkajících se vámi vkládaných datových položek.

OPEN License Selector

Pokud žádná z nabízených licencí nevyhovuje vašim potřebám, obraťte se prosím na naši Linku podpory.

Pro sady dat, které vyžadují podpis licence

I když upřednostňujeme otevřený přístup k datům a otevřený (open source) software, jsme si vědomi toho, že takový přístup není vždy reálný. Můžeme zaručit, že uživatelé musí pro stahování vašich dat podepsat licenci. (viz Vkládání dat s omezeními). Pokud o uživatelích potřebujete více informací než to, že jsou ověřeni univerzitou (nebo podobnou institucí), můžeme požádat o některá další specifická ověření podobná standardním webovým formulářům. To dává smysl hlavně pro data s licencí, která obsahuje podmínku "nemožnosti další distribuce".

Pro pokračování klikněte na 'Další'.

Krok 7: Zanechte poznámku

V tomto kroku můžete zanechat poznámku pro "redaktory" repozitáře LINDAT/CLARIAH-CZ, kteří budou datovou položku definitivně schvalovat pro uveřejnění.

Krok 8: Zkontrolujte uložení svých dat

V tomto kroku zkontrolujete uložení svých dat před jejich vložením. Kontrolní stránka obsahuje dílčí kontrolní postup pro každý z dříve vyplněných kroků. Pokud chcete změnit jakoukoli položku v příslušném kroku, klikněte na 'Opravit' u jakékoli z nich a dostanete se tak na příslušnou stránku daného kroku. Po ověření všech detailů lze provést uložení datové položky kliknutím na 'Dokončit uložení', nebo lze kliknout na 'Uložit & Konec' pro uložení dat, ke kterým se chcete ještě vrátit později.

Krok 9: Odeslání dat ke kontrole

Jakmile v kontrolním kroku kliknete na 'Dokončit uložení datové položky', položka bude vložena a bude k dispozici redakční kontrole. Poté, co redaktoři LINDAT/CLARIAH-CZ položku schválí, objeví se v repozitáři a bude tak zpřístupněna veřejnosti za podmínek definovaných licencí, kterou jste pro tuto položku vybrali v průběhu vkládání. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně uložení dat vás bude redakce LINDAT/CLARIAH-CZ kontaktovat a vyžádá si další podrobnosti.

Pokud uložím data v repozitáři, jak jsou zabezpečena?

Zcela bezpečná, pravděpodobně mnohem bezpečnější než ve vašem počítači. V našem repozitáři platí následující pravidla bezpečnosti dat:

 • Všechna data v repozitáři mají ještě lokální záložní kopii.
 • Existuje ještě další kopie, která je mimo repozitář, takže i úplné zničení naší budovy nezničí data.
 • Pravidelně kontrolujeme všechny kopie, a pokud u kterékoli z nich dojde k poškození, smažeme ji a vytvoříme novou.
 • Uchováváme nejméně tři kopie, přičemž jedna z nich je za všech okolností uchovávána mimo fyzické umístění repozitáře.

K čemu je dobrý systém Handle (PID)?

Je to specifická permanentní adresa typu URL. Poskytuje stálý odkaz, který bude fungovat správně, i když budou data v nějaké vzdálené budoucnosti přesunuta. Z tohoto důvodu by se měla v citacích používat právě permanentní adresa typu URL.

Nová verze/změny v datech

Jak se můžete dočíst v jiných částech nápovědy k repozitáři, neumožňujeme měnit zveřejněná data. Je potřeba:

 1. Přihlašte se a zobrazte si existující záznamy. Můžete vytvořit novou verzi pouze vašeho záznamu, ne nikoho jiného.Log-in

  Submit

 2. V části archivovaných záznamů zaškrtněte záznam, jehož novou verzi chcete vytvořit, a vyberte "Přidej novou verzi".Add
 3. Tím se vytvoří kopie vašeho záznamu, vyplňte vše potřebné a uložte. Vyberte "Resume". 

Resume

Nyní jste ve standardním procesu vytváření záznamu. Upravujte metadata, která chcete změnit (např. název),  a proces ukončete standardním způsobem.

Modify

Co když chci/potřebuji aktualizovat archivovaná data?

Každá změna zdrojů a metadat by měla být uložena jako nová verze s novým PID. Nicméně v případě, že změny jsou minimální (např. překlepy nebo jasné chyby), obraťte se na naši Linku podpory a uveďte PID daného uložení dat a změny, které chcete zanést. Je na redakci repozitáře rozhodnout, zda tyto vaše změny bude možno redakcí provést, nebo zda vás požádáme o vložení nové verze příspěvku jako nové položky.

Co když chci v budoucnu svá data odstranit? Mohu je smazat?

Ano, v tomto případě kontaktujte naši Linku podpory a uveďte PID příspěvku a důvod odstranění dat. Referenci o tom, že data byla v našem repozitáři uložena (protože byl vydán trvalý identifikátor - PID), budeme ovšem archivovat; administrativní metadata budou zachována a my tak budeme vědět, že vlastní data byla odstraněna.

Nechci/nemohu mít data veřejně dostupná, anebo je nemohu uveřejnit po určitou dobu. Budete je moci archivovat i za těchto podmínek?

V souladu s ideou výzkumných infrastruktur a s obecným postojem k otevřenému přístupu (Open Access) důrazně vybízíme producenty dat, aby byli maximálně otevření. Za určitých okolností však můžeme přistoupit na vložení vašich dat, i když nebudou veřejně dostupná nebo nebudou dostupná hned. Pokud vkládáte taková data a nenajdete-li vhodnou licenci v našem seznamu, obraťte se prosím ještě před dokončením procesu ukládání dat na naši Linku podpory.

Začali jsme budovat náš vlastní repozitář, můžeme nějak přesunout data uložená v LRT kolekci?

Můžeme vytvořit stínovou stránku přesunutých dat a můžeme na ni přidat upozornění o tom, že zdrojová data jsou nyní přesunuta na nové místo. Data tak budou v našem repozitáři skryta a nepůjde v nich ani hledat, ani je nebude možné procházet a používat (např. přes OAI-PMH), jejich PID však stále existuje. PID však po přesunu dat odkazuje jen na datovou položku v našem repozitáři (a metadata tam uložená), nikoli na skutečná data. Pro více podrobností se prosím obraťte na Linku podpory.

Jakou licenci si mám pro svá data/nástroje vybrat?

Doporučujeme používat bezplatnou, otevřenou licenci. Reprezentativní výběr bezplatných licencí na sofwarové nástroje a CC licencí (vhodnějších pro data) je k dispozici přímo během ukládání dat. Máme k dispozici OPEN License Selector, který vás provede výběrem vhodných licencí.
Pokud potřebujete z určitých důvodů jinou licenci, kontaktujte naši Linku podpory.

Kde najdu více informací o podporovaných licencích?

Seznam licencí, které jsou v současné době podporovány, najdete zde. Pokud potřebujete jinou licenci (např. s elektronickým podpisem apod.), kontaktujte naši Linku podpory. V případě odůvodněné potřeby jsme schopni přidat do seznamu licencí i takové licence, které jsou doprovázeny různými požadavky, např. omezení na přihlášené uživatele, plnění dalších podrobností (účel) apod.

Jak citovat příspěvek?

Jsme pevně přesvědčeni, že data by měla být za všech okolností řádně citována. Máme proto k dispozici různá pravidla a vytváříme specifické uživatelské rozhraní (viz obrázek s příkladem Referenčního pole níže) usnadňující co nejsnazší a konzistentní postup při citování. CLARIN a samozřejmě i LINDAT/CLARIAH-CZ podporují Pravidla pro citování dat. Žádáme tedy všechny uživatele, aby správně citovali zdroje dat ve všech svých publikacích a výstupech. Také už jsme realizovali důležitá doporučení Pracovní skupiny RDA pro citování dat. Viz níže příklad automatické citace.

Systém Handle poskytuje jedinečné a stálé ("perzistentní") identifikátory digitálních objektů. Používáme ho, abychom všem datům v našem repozitáři poskytli perzistentní identifikátor v podobě adresy typu URL, která vždy povede ke správným datům, i kdyby se tato data v budoucnu přesunula kamkoli jinam. Takto můžete systém PID bezpečně využívat například při citaci dat v publikacích. Systém PID je spolu s dalšími informacemi, jako jsou autoři, název a vydavatel, součástí Referenčního pole.

RefBox
RefBox

Pro větší pohodlí jsme připravili konverzi a export citace v několika formátech, které lze snadno zkopírovat a vložit. Položku lze exportovat i do BibTeX formátu. Odkaz na export je uveden v Referenčním poli (viz obrázek nahoře). Kliknutím na odkaz "BibTeX" se zobrazí formátovaný záznam pro BibTeX.

BibTex
BibTex export demo

Jak získám co nejvíce vyhledávek?

Na rozdíl od jiných vyhledávačů v metadatech ten náš používá OR coby defaultní operátor; viz příklady níže. Pokud nebudete spokojeni s výsledky svých vyhledávek, budete možná chtít jít nad rámec prostého textového vyhledávání stylem online vyhledávačů. Můžete vyhledávat pouze v některých polích metadat, používat negaci a mnoho dalších možností. V repozitáři používáme vyhledávač SOLR, takže pokud znáte jeho syntax, používejte ji, nebo si ji vyhledejte v dokumentaci.

Příklady

PDT wordnet vs PDT AND wordnet
Defaultním operátorem je OR; tj. první příklad hledá PDT OR wordnet ve všech textových polích.
dc.title:P?T && -dc.title:WordNet
Vrátí všechny položky, které mají P?T v názvu - ? zastupuje jakýkoli znak (např. PDT) - a nemají v názvu WordNet
dc.title:"Czech WordNet"
Použijte uvozovky (") pro přesné shody nebo pro víceslovné výrazy
autor:(Bojar && -Tamchyna) && (dc.language.iso:(ces AND eng) OR language:(czech AND english))
Hledejte položky od jednoho autora a ne od jiného; zajímavé jsou jen ty položky, které jsou v českém a zároveň anglickém jazyce (např. paralelní korpus).