Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty

Malach

Centrum vizuální historie

Centrum poskytuje badatelům, pedagogům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup k digitálním archivům orálně historických rozhovorů (cca 56 tis.) a výpovědí (cca 5 tis.).

logo MFF

Mnichovská dohoda

Zpravodajské materiály

Kolekce 35 zpravodajských šotů, které se soustředí na politické a společenské dění probíhající v Československu v období září a října 1938 před a po Mnichovské dohodě.

logo Národního Filmového Archivu

Bibliografie

dějin Českých zemí

Nepostradatelný zdroj informací pro historické vědy a příbuzné obory. Poskytuje souhrn veškeré dostupné produkce včetně rozsáhlé regionální literatury.

Memori

Bohemikální prameny

Portál MEMORI je souborem českých pramenů, jehož hlavním účelem je podpořit a usnadnit výzkumu zdrojů zejména z období středověku a raného novověku.

Jan Patočka

Archiv sebraných spisů

Filozofické dědictví, které bylo dříve skryto před českou tajnou státní policií, je dnes zveřejněno, důsledně katalogizováno a je k dispozici pro výzkumné potřeby.

Arne Novák

Digitální knihovna

Dílo prof. Arna Nováka, literárního vědce, kritika, historika a esejisty. V současnosti jsou zahrnuty digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU.

logo MUNI

Digitální knihovna

Kramerius

Národní digitální knihovna obsahuje plné texty digitalizovaných dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století. Umožňuje přístup i k publikacím od r. 1801 do současnosti.

logo Národní knihovny

ČDK

Národní agregátor

Česká digitální knihovna umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v ČR. 

ParCzech

Parlamentní data

Česká parlamentní data zkompilovaná do korpusu s lingvistickými anotacemi, který je dostupný ke stažení a prohledatelný v uživatelsky přívětivých nástrojích. Texty i audio. Verze 3.0 ke stažení.

logo MFF

ParlaMint

Parlamentní data

Vícejazyčná kolekce korpusů parlamentních debat z období před COVID-19 (většinou od 2015) a v době COVID-19 (od listopadu 2019). Verze 2.1 ke stažení.

logo MFF